"In het westen en midden drijven
uitgestrekte wolkenvelden over." 21 Januari 2004


cc-20040121-095730.jpg (41728 bytes) cc-20040121-101244.jpg (45900 bytes) cc-20040121-110858.jpg (37926 bytes) cc-20040121-110924.jpg (32279 bytes)


"Vandaag lijken de oostelijke provincies  de meeste kans op wat zon te maken. In het westen en midden drijven ook uitgestrekte wolkenvelden over."
(Reinout van den Born (MeteoConsult), deVolkskrant, 21-01-2004)

Nog steeds geen woord over de talrijke hardnekkige contrails die in het westen het grootste deel van de hemel bedekken, en zich geleidelijk ontwikkelen tot luchtvaartcirrus, een vorm van smog.
Het is inmiddels 2004, maar de versluiering van luchtvaartbewolking gaat dus gewoon door. 
Dat de mens verantwoordelijk is voor het warmer worden van het aardse klimaat, met alle gevolgen vandien, staat voor vrijwel ieder verstandig mens vast. De bijdrage van het luchtverkeer aan het broeikaseffect is echter een heikele kwestie, gezien de (te) grote afhankelijkheid van de wereldeconomie van het luchtverkeer en de grote populariteit van vliegen: 
Zo vaak, ver en goedkoop mogelijk.

 Contrails.nl

Vliegtuigstrepen en luchtvaartsmog